Örsi-tó

Örsi-tó

 

Hírek és információk

 

Készítette: Bicskei Barátság Horgász Egyesület Vezetősége

Fegyelmi Bizottság tagjait és elnökét a közgyűlés válasza meg.

A fegyelmi bizottság felügyeleti szerve a Bicskei Barátság Horgász Egyesület vezetősége.

A fegyelmi bizottság döntése elleni fellebbezés feltételei: 10.000,- Ft befizetése az egyesület pénztárába (mely a fellebbezés helybenhagyása esetén vissza fizetésre kerül amennyiben a fellebbező javára kedvező döntés születik ). A fellebbezést írásban kell benyújtani az egyesület posta címére ajánlott levél formájában (2060 Bicske PF 73).

A fegyelmi bizottság döntése elleni fellebbezés esetén az egyesület vezetősége dönt, döntése ellen további fellebbezésre lehetőség nincs.   

A fegyelmi bizottság semmiféle rokoni kapcsolatban nem lehet a szabály sértés elkövetőjével.

Feladata: A horgász egyesületen belül, valamint más horgász vizeken történt szabálysértések, vétségek kivizsgálása ezek elleni határozott fellépés. Az Országos Horgászrend megsértése esetén értesíteni a Fejér Megyei Halászati Felügyeletet. A fegyelmi eljárások lefolytatása.

A fegyelmi eljárás elindításához egy tanú vagy fénykép szükséges. A jegyzőkönyvet nem szükséges elfogadnia és aláírnia a vétség elkövetőjének.

Büntetési kategóriák:

  1. Büntetési kategória, halak védelme: A méret és mennyiségi korlátozás megszegése. Sérült és haltartóba tett hallal történő bánásmód.
  2. Büntetési kategória, horgász etikai vétségek: Az országos és a helyi egyesület által meghatározott etikai szabályok megszegése.
  3. Büntetési kategória, környezet védelem: Védje és óvja a környezete tisztaságát és ne engedje másoknak sem a környezet szennyezését.
  4. Büntetési kategória, egyéb: Országos illetve a helyi horgászrend megszegése.

Büntetési tételek:

  1. Kategória: 3 hónapos területi engedély bevonása.
  2. Kategória: 6 hónapos területi engedély bevonása.
  3. Kategória: 12 hónapos területi engedély bevonása.
  4. Kategória: Végleges területi engedély bevonása, tagság megszüntetése.
  5. Kategória: Az Országos rend megszegése esetén, a Megyei Halászati Felügyelet vagy a Bírósági végzés alapján, egyedi büntetés kiszabása.

Az egyéb nem szabályozott vétségeket a fegyelmi bizottság saját hatáskörében bírálja el.

Készült Bicske 2014.01.10.

Bicskei Bartáság Horgász Egyesület Elnöke Váradi József