Örsi-tó

Örsi-tó

 

Hírek és információk

 

Tisztelt Sporttársak!

2024. március 27.-én 18 óra 00 perctől megtartjuk szokásos évértékelő
közgyűlésünket. Helyszín: Bicskei Fiatalok Háza (Régi mozi helyén). Amennyiben
a tagság 50%-nál kevesebben jelennek meg, a vezetőség a közgyűlést feloszlatja
és 2024. március 27.-én 18 óra 10 perces kezdettel újból összehívja az eredeti
napirendi pontok megtartásával, az eredetivel azonos helyszínen. Ebben az
esetben a közgyűlés a jelenlevő létszámmal határozatképes.
Napirendi pontok:
1) Megnyitó
2) Beszámolók (elnöki, gazdasági, titkári, felügyelő bizottsági)
3) Bejelentések
4) Hozzászólások

Üdvözlettel:

HE vezetősége