Örsi-tó

Örsi-tó

 

Hírek és információk

 

A 60-as évek végén a Csákvári Állami Gazdaság befejezte a halászati tevékenységet a Bodméri tóban. Ekkor a gazdaságnál vezető beosztásban dolgozó Nyigri Gyula, a Bicskei rendőrkapitányság parancsnoka Lénárt Ferenc és még néhány horgászatot szerető ember elkezdték szervezni az egyesületet, mely 1967-ben megalakul.

Az első vezetőség tagjai voltak többek között: Nyigri Gyula, Lénárt Ferenc, Borbély József, Komáromi Kálmán, Molnár Ferenc A taglétszám a kezdetekkor 37 fő volt. A tagdíjra 200 forintot kellett fizetni, de hetente csak 3 napot lehetett horgászni. Ezután az egyesület dinamikus fejlődésnek indult. A gazdaság a közelben levő Felcsúti tavon is abba hagyta a halgazdálkodást és kacsanevelést, majd a ma megszokottól eltérően ingyen az egyesület rendelkezésére bocsátotta a tavat.

Így már két tavon folyhatott a sporthorgászat. A gondtalan pihenést, nyugodt szórakozást, sportolást semmi nem zavarta egészen a 90-es évek közepéig. Ekkor az idillé kép semmivé foszlott, 1996-ban a Bodméri, majd 1998-ban a Felcsúti tavat is elveszítette az egyesület. Az akkori vezetés ugyan megpróbálta szervezni a Felcsúti tó megvásárlását, de kis emberek kis pénze és munkája kevésnek bizonyult a privatizációval szemben- Tehetetlenül néztük, ahogyan kirabolják és tönkre teszik az általunk úgy vigyázott és szeretett tavat.( A tó azóta sincs hasznosítva.)

Ekkor már néhány éve volt esély arra, hogy ne maradjon tó nélkül a már 200 főre bővült egyesület.

1993-ban a Magyar Hitelbank Rt. használati engedélyt adott egyesületünknek a Bicskei "Erőmű" tó használatára, melyet a későbbi tulajdonos 2004-ben 1 forintért bérbe is ad számunkra. Ez ugyan jó hír, de mivel hosszabb távú szerződét nem kötöttek velünk, várható volt, hogy a befektetett munka gyümölcsét ismét más élvezheti, vagy teheti tönkre.

2006 decemberében a szerződést felmondják, mivel a területet hasznosítani szeretnék. Így újra tó nélkül maradt a társaság. / Ez a tó sem került hasznosításra azóta sem./

Az akkor már nagy mennyiségben a tóba telepített hal egy részét lehalászta az egyesület, így legalább nem akkora volt az anyagi kár. A szerencse mellénk ált, hisz 2007 februárjában a TEHAG kft. pályázatán sikerült bérleti jogot szerezni a Bicskei I. tóra.

E mellett az"Erőmű" tó új tulajdonosa is engedélyt adott a tó ideiglenes használatára.

2013-ig a Bicskei I.tavon horgásztunk, mely 26,4 ha területével és kb. 1,2 ha nádasával igen jó körülményeket adott a benne régóta élő és újonnan betelepített halállománynak. Évi telepítési átlagunk közel 100 mázsa volt, mely főként ponty, amur, dévérkeszeg, csuka telepítéséből adódik össze.

2013-ban visszatérhettünk az Erőmű-tóra, és 2015. októberéig hotgászhattunk.

2016.-ban 2 évre sikerült kibérelni Nagyházán a Gyalus-tavat, majd 2018-tól az egyesület tó nélkül maradt.

2023-ban az egyesület kibérelte az Örsi-horgásztavat......